ING. JAN GÉRYK
Soudní znalec, specializace na oceňování podniků a nepeněžitých vkladů
Znalecká činnost a ekonomické poradenství

NABÍZÍM SLUŽBY ZNALECKÉ KANCELÁŘE SOUDNÍHO ZNALCE V OBLASTECH

Znalecká činnost:

 • Ocenění podniku (závodu) nebo jeho části
 • Ocenění podílu v obchodní společnosti(korporaci)
 • Ocenění vypořádacího podílu v rámci dědického řízení
 • Ocenění nepeněžitého vkladu
 • Ocenění finančního majetku
 • Ocenění jmění společnosti při fúzí, rozdělení a změně právní formy
 • Ocenění majetku při převodu mezi blízkými osobami a osobami ovládanými
 • Dále zabezpečím ocenění věcí movitých i nemovitých včetně technologických celků, vozidel, elektroniky, zemědělské a manipulační techniky

Ekonomické poradenství:

 • Ekonomické a finanční analýzy
 • Vyhodnocení výkonnosti podniků
 • Zpracování podnikatelských záměrů pro potřebu získání úvěrů či dotací

Znalecké služby poskytuji v rámci celé České republiky v pobočkách:

Nový Jičín
Praha
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Olomouc

ING. JAN GÉRYK

Jičina 85
Nový Jičín
741 01
(+420) 556 752 418
(+420) 737 202 991

ING. JAN GÉRYK

Soudní znalec, specializace na oceňování podniků a nepeněžitých vkladů


Ing. Jan Géryk
* 22. 4. 1956
Nový Jičín

Koncesní listina
20. 8. 2001, Nový Jičín
DETAIL  →

Osvědčení
20. 8. 2001, Nový Jičín
DETAIL  →

Jmenování znalcem
20. 8. 2001, Nový Jičín
DETAIL  →

REFERENCE

NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘE

 • Notářská kancelář JUDr. Miloš Vaigl, Nový Jičín
 • Notářská kancelář Mgr. Šárka Otipková, Nový Jičín
 • Notářská kancelář JUDr. Milena Kotrlíková, Praha
 • Notářská kancelář JUDr. Dana Skružná, Praha
 • Notářská kancelář JUDr. Jana Matýsková, Třinec
 • Notářská kancelář JUDr. Hana Staníčková, Opava
 • Notářská kancelář JUDr. Jaroslav Haratický, Vsetín
 • Notářská kancelář Mgr. Jarmila Chmelařová, Valašské Meziříčí

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

 • HAVEL & HOLÁSEK s.r.o.
 • Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M., Praha
 • Brož-Sedlatý, Praha
 • Pajerová & Šnajdrová, Praha
 • ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s., Praha
 • Holubová – advokáti s.r.o., Praha
 • Hübner, Marek, Plewa, Vojáček, Praha
 • JUDr. Petr Stoklásek, Praha
 • JUDr. Jiří Konečný, Praha

VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ PRO OKRESNÍ, MĚSTSKÉ A KRAJSKÉ SOUDY

 • AGOS stavební a.s., Pelhřimov – odhad tržní ceny akcií
 • Agropodnik Dvorce a.s. – ocenění akcií pro výkup
 • BABY expert s.r.o., Ostrava – ocenění podniku pro vklad do s.r.o.
 • BONO auto, s.r.o., Nový Jičín – přeměna na a.s.
 • CENTRAL EVROPEAN GROUP, Č.Budějovice – ocenění akcií
 • CZECH International, a.s., Praha – znalecká zpráva o fúzi
 • CZECH PLASTIC PRODUCTION, s.r.o., Karviná – ocenění uvolněného obch.podílu
 • Démos Group, a.s., Ostrava – ocenění akcií, fúze odštěpením
 • Daniel Heartfelt Publishing, s.r.o., Praha – ocenění obchodního podílu
 • DI spol. s r.o., Praha – ocenění obchodního podílu v A.A.Potištěné lepicí pásky s.r.o.
 • Dopravní podnik hl.města Prahy, akciová společnost – ocenění části podniku
 • Energetika Kopřivnice, a.s. – posouzení výnosové hodnoty podniku pro Čs.spořitelnu, a.s.
 • FC Zbrojovka Brno, a.s. – ocenění akcií TCM
 • FILEX, s.r.o., Uherský Brod – ocenění uzenářské technologie pro převod
 • Flamma Tec, spol. s r.o., Vsetín – ocenění nehmotného majetku